Akademski KRAF počinje večeras i traje od 28–30.10.2019.

Akademski KRAF  počinje večeras i traje od 28–30.10.2019.

KONTAKT GALERIJA SKC U 18:00
ULAZ SLOBODAN

SKC
SKC

Program festivala:

Ponedeljak, 28.10. 2019. u 18:00 / Kontakt galerija SKC-a

Otvaranje manifestacije (pozdravni govor, Marija Ilić direktorka)

Dodela 10. priznanja za decentralizaciju filmske umetnosti u Srbiji “Tori Janković”(Dejan Dabić, selektor)

Promocija filmske biblioteke Niškog kulturnog centra (knjige o Melvilu, Džonu Fordu, Šabrolu, Bati Živojinoviću, filmski časopis „Filaž“)

Projekcija filma o 50 godina najstarijeg srpskog filmskog festivala igranog filma, “Filmskih susreta” (2018. dokumentarni, premijera, 35 minuta)

Projekcija filma o istoriji kragujevačkog džeza “Poljubac Ele Ficdžerald” (2019. dokumentarni, premijera, 40 minuta, autor Vladimir Paunović, učešće na “Nishville Movie Summit” 2019. . otvaranje).

Pоnedeljak, 28.оktоbar, Коntakt galerija SКC-a, 22:00
Jazz Mоnday SveCki Prоject

SveCki je jedan оd prоjekata kоji je nastaо u sklоpu džeza pоnedeljkоm, a sve u cilju stvaranja muzičkоg diverziteta u Кragujevcu. Оni se bave muzikоm sveta (Wоrld Music) kоja spaja primese tradiciоnalnоg melоsa raznih narоda sa džezоm i njegоvim pоd-pravcima. Оvоg pоnedeljka izvоdiće kоmpоzicije Bоjana Zulfikarpašića, Vasila Hadžimanоva, Ibrahim Malоufa, Jana Garbareka i drugih…

SKC
SKC

Sastav čine:

► Аca Pejčić
► Danijel Аrmuš
► Nikоlaj Petrоnijević
► David Аrmuš

Utorak, 29.10. 2019. u 12:00 i 19:00

U 12 časova javni masterklas (Milan Todorović, prof. FDU, Beograd sa odseka za produkciju, umetničke reference – „Zona mrtvih“, koreditelj), „Mamula“, reditelj, „Procep“, producent… Tema: “Iskustva produkcije studentskih filmova”, učesnici će biti i glumci pomenutih filmova)

U 19:00 časova projekcije filmova iz produkcije FDU: „Soba smrti“ (slobodna adaptacija Stivena Kinga sa Branislavom Lečićem i Igorom Benčinom) + filmovi po izboru voditelja masterklasa.

Sreda, 30.10. 2019. u 19:00 / Kontakt galerija SKC-a

Projekcije tri studentska filma (FDU, Beograd)

Zatvaranje programa.

Izvor: SKC

KATEGORIJE

KOMENTARI

Wordpress (0)