Javni oglas za uvid u birački spisak

Javni oglas za uvid u birački spisak

Povodom raspisanih izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije i izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština, koji će biti održani 26. aprila 2020. godine, Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima grada Kragujevca IZLAŽE NA UVID deo jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Kragujevca. Istovremeno, ta uprava obaveštava građane sa prebivalištem odnosno boravištem na teritoriji Grada Kragujevca da mogu izvršiti: uvid u birački spisak i podneti zahtev za upis, brisanje iz biračkog spiska, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku.

Uvid u birački spisak i podnošenje zahteva za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u biračkom spisku može se vršiti svakog radnog dana od 7,30 – 15,30 sati, sve do 10. aprila 2020. godine do ponoći, kada će birački spisak biti zaključen.

Građani Republike Srbije mogu da provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i putem internet portala Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet adresi https://upit.birackispisak.gov.rs/ unošenjem podatka o JMBG-u birača.

Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u biračkom spisku podnosi se Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove, Kragujevac (zgrada organa Grada Kragujevca – treći sprat, kancelarija br. 311).

Radi uvida u birački spisak i podnošenja zahteva za promene u biračkom spisku sa sobom obavezno poneti ličnu kartu, a po potrebi i druge dokaze.

Izvor: kragujevac.rs

KATEGORIJE

KOMENTARI

Wordpress (0)