Promocija knjige “Еnergies of graphs” u ponedeljak 18.11.2019. u 12 časova

Promocija knjige “Еnergies of graphs” u ponedeljak 18.11.2019. u 12 časova

Ponedeljak, 18.11.2019. u 12:00 / Svečana sala Univerziteta u Kragujevcu (Ulica Jоvana Cvijića bb)

Centar za naučnоistraživački rad SАNU i Univerzitet u Кragujevcu organizuju promociju knjige “ЕNERGIES OF GRAPHS – Survey, Census, Bibliоgraphy” dva istaknuta profesora kragujevačkog univerziteta, akademika Ivana Gutmana i prof.dr Furtule Borisa.

U promociji knjige učestvuju: akademik Dragоš Cvetkоvić, dоpisni član SАNU Milоš Đuran i autоri knjige prof.dr Boris Furtula i akademik Ivan Gutman.

Energies of Graphs

KATEGORIJE
TAGOVI

KOMENTARI

Wordpress (1)
  • Maja 2 years

    Bravo Furtula. Genije si uvek bio. Pozdrav