Završna konferencija projekta Standardizacija programa rada sa počiniocima nasilja u porodici sa odgovarajućom podrškom žrtvama

Završna konferencija projekta Standardizacija programa rada sa počiniocima nasilja u porodici sa odgovarajućom podrškom žrtvama
Foto: David Mark from Pixabay

Upartnerskoj organizaciji Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica, Savetovališta za brak i porodicu i NVO Oaza sigurnosti u proteklih godinu dana kroz program Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II koji je finansiran od strane UNDP – ija, realizovan je pilot projekat Standardizacija programa rada sa počiniocima nasilja u porodici sa odgovarajućom podrškom žrtvama. Danas je u zgradi Gradske uprave održana završna konferencija projekta na kojoj su predstavljeni rezultati, novine koje program donosi a predstavnici institucija koje su učestvovale u njegovoj realizaciji razgovarali su o značaju razvoja inovativnih usluga i programa rada sa počiniocima i o njihovoj održivosti.

Poruka ove konferencije je nulta tolerancija prema porodičnom nasilju, nasilju nad ženama, a to je poruka svih nacionalnih strateških dokumenata, Lokalnog akcionog plana. Ovaj projekat ima za cilj da počiniocima lakših krivičnih dela, ukoliko su saglasni, pomogne i da se sa njima radi uz prethodno potpuno obezbeđivanje žrtve i pružanje potpune podrške, rekla je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća i istakla da ono na čemu čemu bi trebalo u narednom periodu raditi jeste  podizanje svesti žena da ni pod kojim uslovima i ni zbog čega ne treba da trpe porodično nasilje i ne treba da ćute. Žene moraju da znaju da zakonodavni sistem i sistem socijalne zaštite uz široku međusektorsku povezanost svih odgovornih je tu da se spreči i prevenira porodično nasilje, što je krajnji cilj ovog projekta koji grad, pored ostalih sličnih projekata, od samog početka podržava.

Rukovodilac Savetovališta za brak i porodicu Gordana Petronijević, koordinatorka programskih aktivnosti istakla je da razvoj ovakvih i sličnih programa rada sa počiniocima nasilja u porodici nije moguć bez saradnje sa nevladinim ženskim organizacijama, niti je održivost moguća bez finansijske i sistemske podrške.

Istovremeni rad sa počiniocima nasilja i odgovarajuća podrška žrtvi je suština, novina i najznačajniji segment u projektu. Naš partner u ovom programu bila je NVO Oaza sigurnosti, rekla je Gordana Petronijević i govoreći o devetogodišnjoj realizaciji programa, ona objašnjava – počinioci dolaze na tretman kod voditelja tretmana a istovremeno kontinuiranu podršku ženi žrtvi pruža savetnica Oaze sigurnosti. Kasnije razmenjujemo podatke, procenjujemo rizik što je velika prednost i benefit i za počinioca i za žrtvu, a pre svega za ostvarivanje onog osnovnog cilja a to je sprečavanje ponavljanja nasilja i osigurana bezbednost žrtvi. Na ovaj način smo razvili i mogućnosti za upravljanje rizikom, dodaje Gordana Petronijević i ističe da je lako proceniti rizik, ali je vrlo važno upravljati njime, jer je vrlo promenljiva kategorija. U saradnji voditelja programa tretmana i savetnice može na vreme da se predvidi, o tome izveste nadležne institucije i zajedno planiramo kako ćemo upravljati njime, a to je suštinska, veoma značajna promena, rekla je ona i podsetila da je u 2018. godini 31 žena kao žrtva nasilja u porodici izgubila život a u prvih šest meseci 2019. godine 10 žena i poručila da je program rada sa počiniocima važan deo sistemskog odgovora na nasilje u društvu i da društvo to prepozna, te da takvi programi moraju naći adekvatno mesto u sistemu mera podrške za nasilje u porodici.

Izvor: kragujevac.rs

KATEGORIJE

KOMENTARI

Wordpress (0)